Hết khản tiếng nhờ Tiêu Khiết Thanh - Phạm Văn Hộ
Hết khản tiếng tự tin đi thi tiếng hát nhờ Tiêu Khiết Thanh - Phạm Văn Hộ Đăng lúc: 24/09/2016 - 10:07
Sau khi sử dụng sản phẩm, bác Hộ đã tự tin tham gia cuộ thi tiếng hất- Điều mà bác không bao giờ ngờ tới do triệu chứng khản tiếng đã lâu của mình.
Chia sẻ:
Đánh giá:

QUẢNG CÁO